In the spotlight:

Kent u "E.P.R. Technopower" al?

Meer informatie

Algemene informatie Ondernemersvereniging de Winkelsteeg

Waarom is de vereniging opgericht?

In 2004 had de gemeente grootste plannen met het bedrijventerrein de Winkelsteeg. Het bestemmingsplan moest aangepast worden, delen van het bedrijventerrein waren toe aan revitalisering en de openbare ruimtes moesten opnieuw ingericht worden. Hiervoor werd een meerjarenplan opgesteld. Maar voor de gemeente Nijmegen was het ondoenlijk om voor ieder plan met alle ondernemers van het bedrijventerrein om de tafel te gaan zitten. De toenmalige Wethouder Mevrouw H. Scholten heeft toen het initiatief genomen om met een delegatie van de ondernemers te gaan praten. Hieruit werd een bestuur opgericht, werden er statuten opgesteld en ging de bedrijvenvereniging van start met het werven van leden.

Download statuten-ondernemersvereniging-de-winkelsteeg.pdf (75,43 KB)

Natuurlijk zijn er meer gezamenlijke belangen en ook die werden en worden zoveel mogelijk gebundeld en samen uitgevoerd.

Doel van de vereniging

Doel van de vereniging:

  • Aanspreekpunt zijn voor de gemeente Nijmegen, andere bedrijvenverenigingen, Kamer van Koophandel etc.
  • De kwaliteit en representativiteit van het bedrijventerrein verbeteren en in standhouden.
  • De veiligheid op het bedrijventerrein verbeteren en bewaken.
  • De gezamenlijke belangen behartigen van de bedrijven en instellingen.
  • Het verbeteren van de onderlinge contacten.

Wie heeft de vereniging opgericht?

Vier ondernemers van het bedrijventerrein hebben samen met de Kamer van Koophandel het initiatief genomen.

Zij zijn de bestuursleden van het eerste uur

  • Jan Willem Engel (penningmeester) van Kendall Motor Oil
  • Erwin Hoes (bestuurslid) van Hoes Errogas Nijmegen bv

De werkzaamheden voor het bestuur waren veel omvattend en daarom is er gezocht naar een parkmanager; De benodigde financiën zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Nijmegen uit het Ondernemersfonds.

Kosten lidmaatschap

De ondernemersvereniging de Winkelsteeg is een platte organisatie; vergaderingen vinden plaats bij de bestuursleden, bestuursleden ontvangen geen vergoedingen. De vergoeding aan de accountmanager worden momenteel betaald door externe bronnen zoals een bijdrage voor werklocatiemanagement uit het Ondernemersfonds van de gemeente. De basiscontributie bedraagt: € 200,00 per jaar met opslag van € 2.50 per werknemer met een maximum van 100 werknemers. Maximale contributie is daardoor € 450,00 per jaar.

Wilt u zich aanmelden bij de ondernemersvereniging de Winkelsteeg vul dan onderstaand inschrijfformulier in.

Inschrijfformulier

Gegevens

Aanhef *

(Voorbeeld 1234 AB)

Voorwaarden

U hebt kennisgenomen van de statuten van de ondernemersvereniging De Winkelsteeg en verklaart zich akkoord met de inhoud daarvan. Bovenstaand bedrijf meldt zich tot wederopzegging aan als lid van de Ondernemersvereniging De Winkelsteeg.

Kontributie per jaar bedraagt:
€ 200,00 per bedrijf plus € 2,50 per werknemer (max. 100 werknemers).

Anti-spam vraag

Actie

Vul het formulier "correct" in!